Інформація для споживачів

Інформація для споживачів

ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Право на інтелектуальну власність

Всі права на назви та логотипи знаків для товарів і послуг, зокрема BELLABella Baby HAPPYPANDA, MATOPAT, SENI, EVA NATURA  згадані на нашому сайті (далі - Сайт), належать правовласнику зазначених знаків для товарів і послуг - TZMO SA (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA)

ТОВ «Белла-Трейд» є офіційним імпортером товарів в Україні виробника TZMO S.A.

Авторські права на весь контент, розміщений на Сайті, належать ТОВ «Белла-Трейд».

Використання змісту сайту

Суворо заборонено будь-яке копіювання, відтворення, перевидання, завантаження, публікація, передача або розповсюдження будь-якого контенту з даного Сайту в комерційних цілях. Ця заборона також поширюється на включення будь-якого контенту з даного сайту в будь-який інший сайт.

Будь-яка зміна або використання контенту цього Сайту в будь-яких цілях без спеціального дозволу є порушенням авторських і цивільних прав ТОВ «Белла-Трейд». Використання контенту Сайту без попередньої письмової згоди ТОВ «Белла-Трейд» строго заборонено.

Інші сайти можуть містити гіпертекстові посилання на даний сайт. ТОВ «Белла-Трейд» не несе відповідальності за точність відомостей, що публікуються на цих сайтах, а також за товари і послуги, що надаються ними або придбані через них. ТОВ «Белла-Трейд» не може нести відповідальності за зміст сайтів, що мають гіпертекстові посилання на даний сайт.

Ухвалення умов і точність відомостей

Використовуючи даний сайт, Ви погоджуєтесь дотримуватися викладені тут умови користування і діяти відповідно до них.

ТОВ «Белла-Трейд» вживає всіх можливих заходів для того, щоб забезпечити точність і актуальність відомостей, що містяться на даному сайті. Але, у відомості , що публікуються, можуть в будь-який момент без попередження вноситися зміни.

Переплата

У випадку перерахування покупцем суми за замовлений товар більшої ніж це передбачено рахунком-фактурою, покупець має право протягом 15 банківських днів, з дати фактичного отримання товару, подати через сайт Магазину заяву на повернення помилково/надмірно перерахованих коштів.

 У  разі пропущення покупцем строку, зазначеного вище, Магазин має право починаючи з 16 банківського дня, визнати такі кошти, що не були затребувані покупцем, як безповоротну фінансову допомогу на користь ТОВ «Белла-Трейд». Такі дії продавця обумовлені тим, що Магазин не має інформації про банківські реквізити покупця для фактичного здійснення повернення коштів.

Конфіденційність

ТОВ «Белла-Трейд» визнає важливість збереження конфіденційності даних про кожного з відвідувачів сайту.

Персональні дані

Персональні дані відвідувачів даного сайту, а саме: поштові, електронні адреси, номери телефонів, інформація, що дозволяє встановити особу (прізвище, ім'я, по батькові, при необхідності: паспортні дані, дані картки платника податків), збираються і обробляються на даному сайті з метою виконання заявок відвідувачів на поставку товарів і реалізацію їх прав, передбачених законодавством України про захист прав споживачів. Персональні дані використовуються / обробляються для цілей даного Сайту виключно у випадках, якщо така інформація була добровільно надана самими відвідувачами сайту.

Персональні дані відвідувачів Сайту, в обсязі необхідному для виконання зобов'язань ТОВ «Белла-Трейд» як продавця, надаються відвідувачами шляхом здійснення реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі Сайту. Згода відвідувачів на використання і обробку таких персональних даних надається шляхом активації (проставлення) відвідувачами відповідної позначки в інформаційно-комунікаційній системі Сайту під час реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі Сайту.

ТОВ «Белла-Трейд» забезпечує відповідні умови для захисту персональних даних відвідувачів. ТОВ «Белла-Трейд» не передасть і не повідомить персональних даних відвідувачів сайту третім особам без попередньої письмової згоди на те відвідувачів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та виключно в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

ТОВ «Белла-Трейд» вживає всіх можливих дії, для захисту персональних даних відвідувачів. Разом з тим, пересилання будь-яких даних через ІНТЕРНЕТ не є абсолютно безпечною. Не виключається, що треті особи, які не контролюються ТОВ «Белла-Трейд», можуть мати несанкціонований доступ до передачі даних, передачі приватної інформації або перехоплювати їх без дозволу і відома ТОВ «Белла-Трейд».

Додаткова інформація

ТОВ «Белла-Трейд» за жодних обставин не може нести відповідальності за збитки, прямі або непрямі, які є наслідком розголошення інформації самими відвідувачами, а також внаслідок несанкціонованого використання інформації або елементів даного сайту третіми особами.

ТОВ «Белла-Трейд» залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в свою політику конфіденційності. Будь-яка зміна такого роду буде опубліковано на Сайті.

КОРИСТУЮЧИСЬ ЦИМ САЙТОМ, ви заявляли, ЩО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ознайомлені з НАШОЇ ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ і зобов'язуєтесь ЇЇ ВИКОНУВАТИ.

Претензії

Цим розділом встановлено порядок прийняття і розгляду претензій від споживачів щодо товарів, придбаних e ТОВ «Белла-Трейд» через інтернет-магазин, а також порядок розірвання договорів на придбання товару через наш інтернет-магазин.

Протягом терміну придатності товару, який встановлюється виробником товару і вказується на упаковці товару, продавець несе відповідальність щодо задоволення прав споживача, встановлених Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. N 1023-XII.
Претензії від споживачів щодо якості придбаних товарів приймаються до розгляду за умови отримання продавцем претензії в письмовому вигляді, підписаним автором претензії, із зазначенням зворотної адреси на яку надсилати відповідь на претензію.Претензії повинні бути надіслані на адресу: 07541, Київська область, м Березань, вул. ім. Адама Міцкевича, 15 А. З метою швидкого розгляду звернень споживача, претензії у відсканованому вигляді можуть бути попередньо спрямовані на електронну адресу продавця email: magazin@bellatrade.com.ua, в такому випадку продавець залишає за собою право вимагати направлення оригіналу претензії на поштову адресу , вказаний вище.
Претензії розглядаються і задовольняються відповідно до вимог, встановлених положеннями Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. N 1023-XII.

Під час приймання товару у відповідному пункті Нової пошти,  Споживач зобов'язаний перевірити кількість переданого Продавцем товару.

У випадку встановлення невідповідної кількості товару Споживач має право не підписувати видаткову накладну на отримання товару та відмовитись від приймання такого товару, або прийняти такий товар та здійснити відмітку у видатковій накладній про фактичну кількість прийнятого товару.
В такому разі Споживач зобовязаний в момент виявлення такої невідповідності повідомити про це Продавця за номером телефону 067 650 27 08 та протягом 3 (трьох) робочих днів звернутися до Продавця з письмовою претензією на електронну адресу  magazin@bellatrade.com.ua щодо невідповідної кількості поставленого товару, в якій може вимагати від Продавця:
- повернути кошти за сплачений товар (при поверненні всього товару Продавцю);
- здійснити поставку належної кількості товару (при поверненні всього товару Продавцю);
-  доставити Покупцю відсутню кількість товару (при прийнятті фактичної кількості поставленого товару).

Підписання Споживачем видаткової накладної свідчить про те, що Покупець не має претензій щодо кількості поставленого товару Продавцем, а  Продавець передав відповідну кількість товару.
Після підписання видаткової накладної на прийняття товару претензії Споживача щодо невідповідної кількості товару Продавцем не приймаються.

Порядок  розірвання договору.

Договір, згідно з яким придбаний товар, може бути розірваний за домовленістю покупця і продавця або в односторонньому порядку на підставах встановлених законодавством України. Покупець має право розірвати договір на підставах і з дотриманням умов, встановлених Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. N 1023-XII. У разі повернення товару внаслідок розірвання договору, товар повинен бути повернений продавцю таким же чином як і був покупцем отримано, якщо сторони не домовляться про інше.

При розірванні договору на підставах, встановлених законодавством для повернення товару належної якості, Покупець з метою здійснення його ідентифікації і щоб уникнути непорозумінь в частині правильності реквізитів для повернення коштів, сплачених за товар, направляє Продавцю разом з товаром, який повертається, оригінал підписаного заяви про повернення товару належної якості в якій зазначаються реквізити Покупця (ПІБ, ІПН, паспортні дані, телефон, адреса), перелік і вартість товару, що повертається, реквізити документа, згідно з яким придбаний товар, банківські реквізити, на які необхідно повернути кошти, уплоченние за товар. З метою прискорення задоволення прохання Покупця про повернення коштів, рекомендуємо попередньо направити скановану копію заяви про повернення товару належної якості на електронну адресу продавця e.mail: happyseni-admin@bellatrade.com.ua. Зразки Заяв про повернення товару належної якості Ви можете знайти на сайті нашого інтернет-магазину в розділі «Інформація для споживачів».

У разі відмови від договору до здійснення доставки споживачеві вже оплаченого їм товару, споживач направляє продавцю оригінал підписаного заяви про повернення коштів, в якій зазначаються реквізити Покупця(ПІБ, ІПН, паспортні дані, телефон, адреса), перелік і вартість товару, який замовлявся, реквізити замовлення, реквізити, на які необхідно повернути кошти, уплоченние за товар. З метою прискорення задоволення прохання Покупця в поверненні коштів, рекомендуємо попередньо направити скановану копію заяви про повернення коштів на електронну адресу продавця email: magazin@bellatrade.com.ua. Зразки Заяв про повернення коштів Ви можете знайти на сайті нашого інтернет-магазину в розділі «Інформація для споживачів».

У разі виникнення випадків, ситуацій, не передбачених цим розділом, сторони будуть керуватися чинним в Україні законодавством.

Заява про повернення товару належної якості

Заява про повернення коштів, в зв'язку з зниклої необхідністю (банківський переказ).